Inwestowanie w fundusze ETF od dawna nie jest domeną profesjonalistów.

Co to są fundusze ETF? Gdzie i jak można je kupić?

ETF to rodzaj funduszu umożliwiający inwestowanie środków w określone grupy aktywów. Sposób, w jaki działa ETF nie jest zbyt skomplikowany. Emitent mający pewien zakres aktywów emituje dla niego papiery wartościowe, których dynamika ceny jest zależna od zmian cen aktywów bazowych.

Skąd wzięły się fundusze ETF? Historia powstania.

Historia powstania funduszy ETF.

ETF jako instrumenty giełdowe pojawiły się pod koniec lat siedemdziesiątych. Pierwszy taki instrument został wyemitowany przez The Vangurad Group. Jednak dopiero lata dziewięćdziesiąte przyniosły im popularność. Obecnie ETF uznaje się za jedne z najszybciej rozwijających się narzędzi finansowych. Najnowsze dane wskazują, że ponad połowa wszystkich ETF znajduje się na rynku USA. Także tam znajdują się siedziby ich największych emitentów: State Street Global Advisers, BlackRock Inc, The Vanguard Group.

Jakie są rodzaje i typy ETF?

Możliwe jest podjęcie się sklasyfikowania funduszy ETF według rodzaju aktywów, dla których są one emitowane. Dzięki nim możliwe jest inwestowanie w:

 • Giełdy różnych krajów świata.
 • Poszczególne sektory gospodarki.
 • Waluty.
 • Indeksy.
 • Obligacje.
 • Towary takie jak złoto, srebro, ropa itp.
 • Różne inne aktywa.
Przykładowy kurs wartości cen.

Na swojej drodze inwestorskiej możesz mieć do czynienia z ETF o jeszcze mocniej złożonych strukturach zarządzania, nazywanych egzotycznymi albo specyficznymi. Zaliczają się do nich:

 • Odwrócone fundusze ETF – w ich przypadku dynamika cen i jest odwrotna do aktywów bazowych.
 • ETF lewarowane – wykorzystują mechanizm długiej pozycji, aby uzyskać zwrot wyższy od aktywów bazowych.
 • ETF on volatility – opiera się na indeksie zmienności (niektórzy nazywają go indeksem strachu).

Jak wygląda mechanizm cenowy ETF?

Cena akcji funduszu indeksowanego jest zgodna z dynamiką cen aktywów będących podstawą funduszu.  Cena jednej akcji jest wartością aktywów netto funduszu na akcję.  Jest to szacunkowa wartość akcji, publikowana na stronie internetowej funduszu lub agencji informacyjnej.

Warto zwrócić uwagę na to, że cena rynkowa akcji funduszu giełdowego może być nieco inna niż wyliczona. Może to wynikać z wpływu wielu czynników, a między innymi:

 • kursu walutowego,
 • różnicy między podażą a popytem.

Nad tym, by cena rynkowa akcji funduszu byłą jak najbardziej zbliżona do wyliczonej czuwają tak zwani animatorzy rynku.

Czym wyróżnia się inwestowanie w ETF.

GPW informuje o ETF.

Informacja o ETF na stronie GPW.
Źródło: www.gpw.pl/etfy

ETF jest łatwym w zakupie instrumentem giełdowym. Cechuje go wysoka płynność, toteż z pewnością dobrą informacją będzie fakt, że możesz go kupić lub sprzedać w dowolnym momencie sesji handlowej.

Do tego będzie ci potrzebne zwykłe konto maklerskie.

Wiele funduszy ETF wypłaca dywidendy swoim akcjonariuszom. Są one źródłem regularnych dochodów, jakie można później ponownie zainwestować w nowe aktywa, przechowywać lub wydać według własnego uznania. Dochód uzyskiwany z dywidendy ETF jest inny niż ten wypłacany z akcji. Warto zwrócić uwagę, że aktywami bazowymi ETF mogą być setki akcji, których każda może przynosić dywidendy. Są one obliczane i wypłacane proporcjonalnie. Niestety, stopa dywidendy może ulegać częstym zmianom, dlatego warto zadbać o ich dywersyfikację. Pozwoli to na zmniejszenie ryzyka przy możliwości generowania wyższych zwrotów.

Zauważ także, że występuje tutaj opłata za zarządzanie funduszem. Jednak nie można jej traktować jako prowizji pobieranej przez brokera lub giełdę. Jest ona wliczona w koszt funduszu.

Wszystkie fundusze ETF, na przykład fundusze inwestycyjne pobierają od swoich akcjonariuszy opłatę za zarządzanie funduszem.

Emitent funduszu ponosi koszty operacyjne przez cały okres trwania. Tę opłatę definiuje się jako procent średnich aktywów netto dla danego funduszu.

Jakie ryzyko jest związane z funduszami ETF?

 • Być może zaskoczy cię fakt, że cena ETF jest daleko w tyle za zmianami cen aktywów bazowych. Niektóre przypadki wskazują, że może mieć to znaczenie. Przykładowo w przypadku nastąpienia korekty rynkowej możesz wyjść z pozycji, zanim cena ETF podąży w dół wraz z wartością aktywów bazowych.
 • Złożone fundusze będą wymagać od ciebie dokładnej analizy struktury i ryzyka związanego z tym instrumentem. Przykładowo przed zakupem odwróconego funduszu ETF musisz przeanalizować wielkość dźwigni i zgodność z dynamiką cen aktywów bazowych.
 • Niektóre kraje mogą zamknąć indeksy dla określonych ETF. Najwięcej światowych ETF jest emitowana jako akcje. Nie wszystkie ETF są powiązane z dobrze znanymi indeksami ze względu na koszty utrzymania. Stąd do tworzenia ETF są bardzo często wykorzystywane mało znane indeksy. Zwróć także uwagę na to, że istnieje ryzyko usunięcia instrumentu z listy.

Dlaczego warto pomyśleć o inwestowaniu w ETF?

 • Pierwszą zaletą jest stosunkowo niski koszt. Dzięki ETF możesz inwestować niewielkie pieniądze w stosunkowo duże firmy. W przypadku zakupu akcji po prostu zapłacisz więcej.
 • Druga zaleta to dywersyfikacja. Dzięki ETF może inwestować nie tylko w pojedyncze firmy, ale i branże, kraje i rynki, co zmniejsza ryzyko utraty twoich cennych środków.
 • Trzecia zaleta – płynność. ETF można w szybkim tempie sprzedać i kupić.
 • Po czwarte – przejrzystość. Struktura oraz inne informacje o ETF są dostępne publicznie, każdy z inwestorów może się z nimi zapoznać.
Kliknij by ocenić artykuł.
[Total: 1 Average: 5]